Разочарованието, наречено “Вражалец”

Очаквам да бъда убита с камъни заради безразсъдството си да не припадна от възхита по постановката "Вражалец", но истината е, че тя не блести с нищо - нито играта на актьорите е толкова добра, колкото се очаква, нито историята е поставена сполучливо, така че да накара зрителя да си зададе съответните въпроси. След всичките тонове... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑